Kulturogrady - wystawa

Dzisiaj zapraszamy na opowieść o wystawie „Zderzenia”, organizowanej przez Wielkopolski Związek Artystów Plastyków oraz zaproszonych przez Stowarzyszenie twórców w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

SD Jakość nagrania standardowa

  • Rozdzielczość 720 x 405
  • Kodowanie VP8

HD Jakość nagrania Full HD

  • Rozdzielczość 1920 x 1080
  • Kodowanie VP8