PSM Winogrady w obliczu czerwonej strefy

Od 17 października w całym kraju zostały wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń Poznań znalazł się w czerwonej strefie, wiąże się to z nowymi restrykcjami, które zmienią również funkcjonowanie PSM „Winogrady”. O jakie obostrzenia chodzi? - o tym Rafał Perkowski.

SD Jakość nagrania standardowa

  • Rozdzielczość 720 x 405
  • Kodowanie VP8

HD Jakość nagrania Full HD

  • Rozdzielczość 1920 x 1080
  • Kodowanie VP8