O filmie stworzonym przez POSUM oraz Jednostkę Samorządu Pomocniczego os. Nowe Winogrady Południe pt. "Zdrowy Szkrab"

O filmie stworzonym przez POSUM oraz Jednostkę Samorządu Pomocniczego os. Nowe Winogrady Południe pt. "Zdrowy Szkrab"

SD Jakość nagrania standardowa

  • Rozdzielczość 720 x 405
  • Kodowanie VP8

HD Jakość nagrania Full HD

  • Rozdzielczość 1920 x 1080
  • Kodowanie VP8