Na os. Przyjaźni zalegają odpady szklane oraz papierowe.

Na os. Przyjaźni zalegają odpady szklane oraz papierowe.

SD Jakość nagrania standardowa

  • Rozdzielczość 720 x 405
  • Kodowanie VP8

HD Jakość nagrania Full HD

  • Rozdzielczość 1920 x 1080
  • Kodowanie VP8