TVK Winogrady to lokalny program telewizyjny tworzony przez Winogradzką Telewizję Kablową – jednostkę organizacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu. Jego emisja rozpoczęła się 23 grudnia 1993 r. Obecnie docieramy do ponad 13.500 gospodarstw domowych (abonentów sieci kablowej), obejmując swoim zasięgiem osiedla: Przyjaźni, Pod Lipami, Wichrowe Wzgórze, Zwycięstwa, Kosmonautów i Na Murawie.

Od września 2009r. Winogradzka Telewizja Kablowa, jako jedna z pierwszych telewizji kablowych w Polsce, nadawała swój program lokalny w wysokiej rozdzielczości Full HD.

Od 3 września 2018r. Winogradzka Telewizja Kablowa rozpoczęła nadawanie w ultrawysokiej rozdzielczości 4K/UHD.

Program TVK Winogrady to przede wszystkim aktualny serwis informacyjny, a w nim najnowsze wiadomości z Winograd. Reporterzy Winogradzkiej Telewizji Kablowej śledzą również ważne i ciekawe wydarzenia z całego Poznania. Nasz program to też ciekawe reportaże i magazyny tematyczne.

Do studia zapraszamy gości na „Rozmowę dnia”. Staramy się aby o swojej działalności systematycznie opowiadali przedstawiciele Zarządu PSM Winogrady, członkowie Rady Nadzorczej oraz osiedlowi radni.

Siłą naszej stacji jest lokalność. Sprawdzamy zarówno to, co dzieje się w centrum, jak i na naszych osiedlach. Często zaglądamy z kamerą w miejsca przez wielu omijane, gościmy w osiedlowych domach kultury, szkołach i przedszkolach. Liczymy się z opinią naszych widzów. Często zapraszamy ich do studia, aby podzielili się swoimi problemami, ale także pasjami i talentami. Chcemy, aby każdy z widzów mógł powiedzieć o nas: „To jest mój program lokalny”.

Programy emitowane na antenie TVK Winogrady są również umieszczane na stronie internetowej telewizji (https://tvkwinogrady.pl) i nieodpłatnie udostępniane wszystkim widzom, nie tylko z Winograd.

Premierowe wydanie naszego programu codziennie o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Radiofonii i Telewizji

Nadawcą programu TVK Winogrady jest:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu
os. Przyjaźni 125B
61-686 Poznań
tel. 61 6 303 200
office@psmwinogrady.pl
https://psmwinogrady.pl
KRS: 0000172957
NIP: 7770003363
REGON: 00107596800000

Emisja programu odbywa się na podstawie koncesji nr 651/2016-TK. Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 30 00
https://krrit.gov.pl

TVK Winogrady jest jedyną usługą medialną dostarczaną przez PSM „Winogrady” w Poznaniu. PSM „Winogrady” w Poznaniu nie wydaje dzienników ani czasopism oraz nie dostarcza platform udostępniania wideo na żądanie w rozumieniu Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu reprezentowana jest przez zarząd w składzie:

 1. Jan Marciniak – prezes zarządu
 2. Marek Ireneusz Gąsiorowski – zastępca prezesa do spraw eksploatacji
 3. Małgorzata Tomkowiak – zastępca prezesa

W skład rady nadzorczej PSM „Winogrady” wchodzą:

 1. Mirosław Musielak
 2. Grzegorz Kaźmierczak
 3. Ewa Krokowska
 4. Dariusz Czasak
 5. Marek Hudek
 6. Marek Klimecki
 7. Janusz Korzeniowski
 8. Władysław Łuczak
 9. Jan Muczek
 10. Henryk Sałuda
 11. Radosław Smykaj
 12. Dagmara Szymkowiak

Beneficjentami rzeczywistymi Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są:

 1. Jarosław Jarysz – pełnomocnik zarządu
 2. Izabela Agnieszka Zagórska – pełnomocnik zarządu
 3. Krzysztof Krajniak – pełnomocnik zarządu
 4. Barbara Katarzyna Włochal – pełnomocnik zarządu
 5. Andrzej Bobak – pełnomocnik zarządu
 6. Paweł Suchorski – pełnomocnik zarządu
 7. Bożena Marianna Otto – pełnomocnik zarządu
 8. Małgorzata Tomkowiak – zastępca prezesa
 9. Marek Ireneusz Gąsiorowski – zastępca prezesa ds. eksploatacji
 10. Jan Marciniak – prezes zarządu

Szczegółowe informacje dot. wpisu PSM „Winogrady” do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można uzyskać pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj